تیرآهن ناب تبریز IPE

مدل پروفیل فلزی

تیرآهن ناب IPE-

برند پروفیل فلزی

ناب تبریز-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

شکل مقطع

H-

دانلود کاتالوگ

مدل پروفیل فلزی

تیرآهن ناب IPE-

برند پروفیل فلزی

ناب تبریز-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

شکل مقطع

H-

عکس اورجینال

-

تیرآهن ناب IPE-

ناب تبریز-

تیرآهن-

آهن-

H-

-