تیرآهن کره ای IPE

مدل پروفیل فلزی

تیرآهن کره ای IPE-

برند پروفیل فلزی

کره-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

شکل مقطع

H-

دانلود کاتالوگ

مدل پروفیل فلزی

تیرآهن کره ای IPE-

برند پروفیل فلزی

کره-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

شکل مقطع

H-

عکس اورجینال

-

تیرآهن کره ای IPE-

کره-

تیرآهن-

آهن-

H-

-