شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران FIRE HEDRANT PN16

مدل شیر آتش نشانی

هیدرانت ایستاده-

برند شیر آتش نشانی

وگ ایران بی همتا-

نوع شیر آتش نشانی

ایستاده-

جنس بدنه

چدن-

استاندارد

DIN-

نوع تخلیه

دستی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

دانلود کاتالوگ

هیدرانت ایستاده-

وگ ایران بی همتا-

ایستاده-

چدن-

DIN-

دستی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

مدل شیر آتش نشانی

هیدرانت ایستاده-

برند شیر آتش نشانی

وگ ایران بی همتا-

نوع شیر آتش نشانی

ایستاده-

جنس بدنه

چدن-

استاندارد

DIN-

نوع تخلیه

دستی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-