شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 600 کربن استیل فلنج دار GATE VALVE CS A216 WCB FLG #600

مدل

گیت ولو فولادی کلاس 600-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

ASME

600-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

زیاد(اندازه)-

اتصال

فلنجی-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس ساقه

کربن استیل-

دانلود کاتالوگ

گیت ولو فولادی کلاس 600-

ASME (آمریکا)-

600-

فلکه دستی-

زیاد(اندازه)-

فلنجی-

کربن استیل-

کربن استیل-

کربن استیل-

اپوکسی-

نقره-

OS and Y-

pict560173100001809537200001 pic004065410001 13-

مدل

گیت ولو فولادی کلاس 600-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

ASME

600-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

زیاد(اندازه)-

اتصال

فلنجی-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس ساقه

کربن استیل-

جنس بونت

کربن استیل-

پوشش

اپوکسی-

گروه رنگی

نقره-

نوع حرکت شافت

OS and Y-

عکس اورجینال

pict560173100001809537200001 pic004065410001 13-