لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore

مدل شیر توپی

#600 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

نوع شیر توپی

سه تکه-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

گاز- هوا-

جنس بدنه

کربن استیل-

پوشش نهایی

اپوکسی-

ویژگی

قابل تعمیر-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر توپی مدل شیر توپی (DN) قطر نامی سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 1/2 اینچ 15 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 8681000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 3/4 اینچ 20 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 12041000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 1 اینچ 25 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 16801000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 1/2 1 اینچ 40 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 24151000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 2 اینچ 50 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 30601000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 3 اینچ 80 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 52301000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 4 اینچ 100 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 140001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 6 اینچ 150 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 243301000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 8 اینچ 200 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 366001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 10 اینچ 250 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 560001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 12 اینچ 300 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 770001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 14 اینچ 350 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 875001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 16 اینچ 400 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 1225001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 18 اینچ 450 دستی کم فشار فلنج گاز کربن استیل ریال 1855001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 20 اینچ 500 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 2205001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 22 اینچ 550 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 3000001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 600 ball valve full bore سایز 24 اینچ 600 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 3710001000 @ProductUpdateDate

مدل شیر توپی

#600 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

نوع شیر توپی

سه تکه-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

گاز- هوا-

جنس بدنه

کربن استیل-

پوشش نهایی

اپوکسی-

ویژگی

قابل تعمیر-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

#600 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

سه تکه-

ASME (آمریکا)-

اینچ-

دستی-

فشار قوی-

فلنج-

گاز- هوا-

کربن استیل-

اپوکسی-

قابل تعمیر-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

هفته-

-