لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore

مدل شیر توپی

#300 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

نوع شیر توپی

سه تکه-

سایز

اینچ-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

گاز- هوا-

جنس بدنه

کربن استیل-

پوشش نهایی

اپوکسی-

ویژگی

قابل تعمیر-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر توپی مدل شیر توپی (DN) قطر نامی سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 1/2 اینچ 15 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 7281000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 3/4 اینچ 20 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 9241000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 1 اینچ 25 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 13801000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 1/2 1 اینچ 40 دستی فلنج گاز کربن استیل ریال 18901000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 2 اینچ 50 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 23601000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 3 اینچ بال ولو 80 دستی فشار قوی فلنج هوا کربن استیل ریال 41001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 4 اینچ 100 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 10901000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 6 اینچ 150 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 177001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 8 اینچ 200 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 260001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 10 اینچ 250 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 378001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 12 اینچ 300 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 563001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 14 اینچ 350 دستی کم فشار فلنج گاز کربن استیل ریال 826001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 16 اینچ 400 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 1160001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 18 اینچ 450 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 1540001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 20 اینچ 500 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 1890001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 22 اینچ 550 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 2345001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 300 ball valve full bore سایز 24 اینچ 600 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 2870001000 @ProductUpdateDate

مدل شیر توپی

#300 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

نوع شیر توپی

سه تکه-

سایز

اینچ-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

گاز- هوا-

جنس بدنه

کربن استیل-

پوشش نهایی

اپوکسی-

ویژگی

قابل تعمیر-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

#300 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

سه تکه-

اینچ-

فشار متوسط-

فلنج-

گاز- هوا-

کربن استیل-

اپوکسی-

قابل تعمیر-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

هفته-

-