لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve full bore

مدل شیر توپی

#900 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

نوع شیر توپی

سه تکه-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

سایز

اینچ-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

گاز- هوا-

جنس بدنه

کربن استیل-

پوشش نهایی

اپوکسی-

ویژگی

قابل تعمیر-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

ماه-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر توپی مدل شیر توپی (DN) قطر نامی سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve full bore سایز 1/2 اینچ 15 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 14001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve full bore سایز 3/4 اینچ 20 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 16801000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve full bore سایز 1 اینچ 25 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 25201000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve full bore سایز 1/2 1 اینچ 40 دستی فشار قوی فلنج مایع کربن استیل ریال 33601000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve full bore سایز 2 اینچ 50 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 47251000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve full bore سایز 3 اینچ 80 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 83701000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve full bore سایز 4 اینچ 100 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 150501000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve full bore سایز 6 اینچ 150 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 312001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve full bore سایز 8 اینچ 200 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 567001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve full bore سایز 10 اینچ 250 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 812001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve A105 full bore سایز 12 اینچ 300 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 1150001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve A105 full bore سایز 14 اینچ 350 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 1505001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve A105 full bore سایز 16 اینچ 400 فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 2120001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve A105 full bore سایز 18 اینچ 450 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 2380001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve A105 full bore سایز 20 اینچ 500 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 3395001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve A105 full bore سایز 22 اینچ 550 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 4130001000 @ProductUpdateDate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 900 ball valve A105 full bore سایز 24 اینچ 600 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 5215001000 @ProductUpdateDate

مدل شیر توپی

#900 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

نوع شیر توپی

سه تکه-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

سایز

اینچ-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

گاز- هوا-

جنس بدنه

کربن استیل-

پوشش نهایی

اپوکسی-

ویژگی

قابل تعمیر-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

ماه-

عکس اورجینال

-

#900 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

سه تکه-

ASME (آمریکا)-

اینچ-

فشار قوی-

فلنج-

گاز- هوا-

کربن استیل-

اپوکسی-

قابل تعمیر-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

ماه-

-