فلنج كور فولادی کلاس 900 BLIND FLANGE #900 A105

برند فلنج کور

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

900-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد- کربن استیل-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

900-

سطح برجسته-

فولاد- کربن استیل-

گسکت و پیچ-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- حمل-

-

-

-

برند فلنج کور

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

900-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد- کربن استیل-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-