فلنج كور فولادی کلاس 300 BLIND FLANGE #300 A105

برند فلنج کور

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

رنگ

طلایی-

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

300-

سطح برجسته-

فولاد-

گسکت و پیچ-

سرتاسر رزوه شده-

طلایی-

-

برند فلنج کور

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

رنگ

طلایی-

عکس اورجینال

-