ناودانی اروپا UNP

مدل پروفیل فلزی

UNP-

برند پروفیل فلزی

اروپایی-

نوع پروفیل فلزی

ناودانی-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

U-

دانلود کاتالوگ

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل پروفیل فلزی

UNP-

برند پروفیل فلزی

اروپایی-

نوع پروفیل فلزی

ناودانی-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

U-