ناودانی ابهر UNP

مدل پروفیل فلزی

UNP-

برند پروفیل فلزی

ابهر-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

U-

دانلود کاتالوگ

UNP-

ابهر-

تیرآهن-

آهن-

ST37-

U-

-

مدل پروفیل فلزی

UNP-

برند پروفیل فلزی

ابهر-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

U-

عکس اورجینال

-