ناودانی فایکو UNP

مدل پروفیل فلزی

UNP-

برند پروفیل فلزی

فایکو-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

U-

دانلود کاتالوگ

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل پروفیل فلزی

UNP-

برند پروفیل فلزی

فایکو-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

U-