ناودانی ناب تبریز UNP

مدل پروفیل فلزی

UNP-

برند پروفیل فلزی

ناب تبریز-

نوع پروفیل فلزی

ناودانی-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

U-

دانلود کاتالوگ

UNP-

ناب تبریز-

ناودانی-

آهن-

ST37-

U-

-

مدل پروفیل فلزی

UNP-

برند پروفیل فلزی

ناب تبریز-

نوع پروفیل فلزی

ناودانی-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

U-

عکس اورجینال

-