سه راه جوشی كربن استیل تبدیلی رده 80 TEE RED SCH 80 BW A234 SMLS

مدل سه راه

اتصالات جوشی بنکن- tee-

برند سه راه

بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

اتصالات جوشی بنکن- tee-

بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

A234-

رنگ تیره-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

80-

-

مدل سه راه

اتصالات جوشی بنکن- tee-

برند سه راه

بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

80-

عکس اورجینال

-