سه راه جوشی كربن استیل رده 80 بدون درز TEE BW SCH 80 A234 WPB SMLS

مدل سه راه

سه راه جوشی کربن استیل tee-

برند سه راه

بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

آلیاژ

A234-

رابط

جوشی-

سه راه جوشی کربن استیل tee-

بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

A234-

جوشی-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

80-

مساوی-

-

مدل سه راه

سه راه جوشی کربن استیل tee-

برند سه راه

بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

آلیاژ

A234-

رابط

جوشی-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

80-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-