زانو فولادی 90 ساکت ولد کلاس 6000 ELBOW 90 SW A105 6000#

مدل

البو 90 درجه-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

کلاس فلنج

6000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

البو 90 درجه-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

6000-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

جوش خورده-

بدون درز-

6000-

مساوی-

pict776632100001582021200001 pic964235210001 13-

مدل

البو 90 درجه-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

کلاس فلنج

6000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

کلاس فلنج

6000-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict776632100001582021200001 pic964235210001 13-