زانو فولادی 45 ساکت ولد کلاس 3000 ELBOW 45 SW A105 3000#

مدل زانویی 45 درجه

البو 45 درجه-

برند زانویی 45 درجه

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

البو 45 درجه-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

A105-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

-

-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

3000-

-

مدل زانویی 45 درجه

البو 45 درجه-

برند زانویی 45 درجه

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع زانویی 45 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-