زانو 90 ساکت ولد کلاس 3000 ELBOW 90 SW A105 3000#

مدل

البو 90 درجه-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

کلاس فلنج

3000-

لایه نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

البو 90 درجه-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

3000-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

- روز-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

جوش خورده-

بدون درز-

3000-

pict676632100001462021200001 pic074235210001 13-

مدل

البو 90 درجه-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

کلاس فلنج

3000-

لایه نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

- روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

کلاس فلنج

3000-

عکس اورجینال

pict676632100001462021200001 pic074235210001 13-