زانو 90 ساکت ولد کلاس 3000 ELBOW 90 SW A105 3000#

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

کلاس

3000-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

البو 90 درجه-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

3000-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

-

- -

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

3000-

-

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

کلاس

3000-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

- -

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

3000-

عکس اورجینال

-