فلنج اسلیپون فولادی کلاس 300 SO FLANGE #300 A105

برند

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

300-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

فولاد-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

طلایی-

pict795632100001957811200001 pic191195210001 13-

برند

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

رنگ

طلایی-

عکس اورجینال

pict795632100001957811200001 pic191195210001 13-