لیست قیمت پروفیل آهنی جهت برآورد

مدل پروفیل فلزی

قوطي پروفيل-

برند پروفیل فلزی

ساوه -

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

مستطیل- مربع- شش ضلعی-

دانلود کاتالوگ

قوطي پروفيل-

ساوه -

قوطی-

آهن-

ST37-

مستطیل- مربع- شش ضلعی-

نورد گرم-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

-

مدل پروفیل فلزی

قوطي پروفيل-

برند پروفیل فلزی

ساوه -

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

مستطیل- مربع- شش ضلعی-

نوع نورد

نورد گرم-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-