درپوش دنده ای پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

شکل

درپوش-

نحوه اتصال

رزوه دار-

گروه رنگی

سیاه-

عکس اورجینال

pict060804100001023128200001 pic676348410001 13-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-

درپوش-

رزوه دار-

سیاه-

pict060804100001023128200001 pic676348410001 13-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

درپوش-

نحوه اتصال

رزوه دار-

گروه رنگی

سیاه-

عکس اورجینال

pict060804100001023128200001 pic676348410001 13-