درپوش دنده ای پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

شکل

درپوش-

نحوه اتصال

رزوه ای-

گروه رنگی

سیاه-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-

درپوش-

رزوه ای-

سیاه-

-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

درپوش-

نحوه اتصال

رزوه ای-

گروه رنگی

سیاه-

عکس اورجینال

-