درپوش تست پلی اتیلن

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل -

شکل

درپوش-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

دانلود کاتالوگ

PE-

پلی رود اتصال-پلی بل -

درپوش-

مساوی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

pict497632100001793221200001 pic353515210001 13-

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل -

شکل

درپوش-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

عکس اورجینال

pict497632100001793221200001 pic353515210001 13-