درپوش تست پلی اتیلن

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل -

شکل

درپوش-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

دانلود کاتالوگ

PE-

پلی رود اتصال-پلی بل -

درپوش-

مساوی-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

-

-

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل -

شکل

درپوش-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-