درپوش موقت پلی اتیلن دنده

مدل

دنده PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

درپوش-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

دانلود کاتالوگ

دنده PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

درپوش-

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

-

-

-

مدل

دنده PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

درپوش-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-