درپوش موقت پلی اتیلن دنده

مدل

دنده PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

درپوش-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

دانلود کاتالوگ

دنده PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

درپوش-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

هفته-

pict397632100001483221200001 pic283515210001 13-

مدل

دنده PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

درپوش-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

pict397632100001483221200001 pic283515210001 13-