مغزی پلی اتیلن

مدل

مغزی دنده ای پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

نیپل-

رابط

آقا-

نحوه اتصال

رزوه دار-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

دانلود کاتالوگ

مغزی دنده ای پلی اتیلن PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

نیپل-

آقا-

رزوه دار-

مساوی-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

هفته-

pict008632100001984221200001 pic463515210001 13-

مدل

مغزی دنده ای پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

نیپل-

رابط

آقا-

نحوه اتصال

رزوه دار-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

pict008632100001984221200001 pic463515210001 13-