مغزی پلی اتیلن

مدل

مغزی دنده ای پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

نیپل-

رابط

نری-

نحوه اتصال

رزوه ای-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

دانلود کاتالوگ

مدل

مغزی دنده ای پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

نیپل-

رابط

نری-

نحوه اتصال

رزوه ای-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

مغزی دنده ای پلی اتیلن PE-

پلی رود اتصال-

نیپل-

نری-

رزوه ای-

مساوی-

سیاه-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-