شیر فلكه سوزنی گلوب ولو فولادی کلاس 1500 کربن استیل فلنج دار GLOBE VALVE CS A216 WCB FLG #1500

مدل شیر سوزنی

گلوب ولو فولادی کلاس 1500-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

گروه رنگ

نقره ای-

دانلود کاتالوگ

گلوب ولو فولادی کلاس 1500-

نرمال-

ASME (آمریکا)-

دستی-

فشار قوی-

نقره ای-

-

مدل شیر سوزنی

گلوب ولو فولادی کلاس 1500-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

گروه رنگ

نقره ای-

عکس اورجینال

-