شیر فلكه سوزنی گلوب ولو فولادی کلاس 600 کربن استیل فلنج دار GLOBE VALVE CS A216 WCB FLG #600

مدل شیر سوزنی

گلوب ولو فولادی کلاس 600-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

دانلود کاتالوگ

گلوب ولو فولادی کلاس 600-

نرمال-

ASME (آمریکا)-

دستی-

فشار قوی-

-

مدل شیر سوزنی

گلوب ولو فولادی کلاس 600-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

عکس اورجینال

-