فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 300# A105 SOCKET WELD FLANGE RF

برند فلنج ساکت ولد

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح ساده-

جنس فلنج

فولادی- کربن استیل-

نوع اتصال فلنج

محفـظه ای-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

300-

1/2 - 3-

سطح ساده-

فولادی- کربن استیل-

محفـظه ای-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

مشکی-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

-

برند فلنج ساکت ولد

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح ساده-

جنس فلنج

فولادی- کربن استیل-

نوع اتصال فلنج

محفـظه ای-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

رنگ

مشکی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-