فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 WN FLANGE #1500 A105 RTJ

برند

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

1500- 5000-

نوع صفحه فلنج

صفحه اتصال رینگی-

جنس

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

1500- 5000-

صفحه اتصال رینگی-

فولاد-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

هفته-

pict324182100001315115200001 pic031441310001 13-

برند

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

1500- 5000-

نوع صفحه فلنج

صفحه اتصال رینگی-

جنس

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

pict324182100001315115200001 pic031441310001 13-