استد بولت با دو مهره STUD BOLT A193 B7 A194 2H

مدل

پیچ تمام رزوه-استاد بلت-

نوع پیچ

از یك طرف رزوه شده-

نوع مهره

6 ضلعی-

نوع پیچ بر حسب سر پیچ

استاد بلت-

شکل ظاهری پیچ

تمام رزوه-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

توان ورودی (W)

A193 B7-

جنس مهره

A194 2H-

پیچ تمام رزوه-استاد بلت-

از یك طرف رزوه شده-

6 ضلعی-

استاد بلت-

تمام رزوه-

چند ضلعی-

A193 B7-

A194 2H-

6-

ASTM-

ASTM-

2H-

فورج گرم-

شیرآلات و فلنج-

راست گرد-

پیچ مهره دار-

سفت کننده(تاسیسات)- تنظیم کننده-

B7-

6گوش-

نیم رزوه-

قابلیت جداسازی مجدد اجزا متصل شده-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

pict807632100001668021200001 pic255515210001 13-

مدل

پیچ تمام رزوه-استاد بلت-

نوع پیچ

از یك طرف رزوه شده-

نوع مهره

6 ضلعی-

نوع پیچ بر حسب سر پیچ

استاد بلت-

شکل ظاهری پیچ

تمام رزوه-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

توان ورودی (W)

A193 B7-

جنس مهره

A194 2H-

تعداد وجه مهره

6-

استاندارد پیچ

ASTM-

استاندارد مهره

ASTM-

کلاس استاندارد مهره

2H-

روش تولید پیچ

فورج گرم-

کاربرد پیچ

شیرآلات و فلنج-

نوع گردش پیچ

راست گرد-

نوع پیچ برحسب نیاز به مهره

پیچ مهره دار-

نوع عملکرد پیچ

سفت کننده(تاسیسات)- تنظیم کننده-

نوع پیچ بر حسب رزوه

B7-

نوع سر پیچ

6گوش-

نوع رزوه پیچ

نیم رزوه-

ویژگی ها

قابلیت جداسازی مجدد اجزا متصل شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict807632100001668021200001 pic255515210001 13-