ماشین بولت استینلس استیل 304 A2-70 MACHIN BOLT S.S با مهره

مدل

پيچ و مهره استنلس استيل-

نوع پیچ

بلت-

نوع مهره

شش گوش-

نوع پیچ بر حسب سر پیچ

ماشین بلت-

شکل ظاهری پیچ

پیچ شش گوش-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

جنس پیچ

استیل 304-A2 70-

جنس مهره

استیل 304-A2 70-

پيچ و مهره استنلس استيل-

بلت-

شش گوش-

ماشین بلت-

پیچ شش گوش-

چند ضلعی-

استیل 304-A2 70-

استیل 304-A2 70-

6-

DIN-

DIN933-DIN934-

DIN-

فورج گرم-

راست گرد-

پیچ مهره دار-

سفت کننده-

تمام رزوه-

نقره ای-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

مدل

پيچ و مهره استنلس استيل-

نوع پیچ

بلت-

نوع مهره

شش گوش-

نوع پیچ بر حسب سر پیچ

ماشین بلت-

شکل ظاهری پیچ

پیچ شش گوش-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

جنس پیچ

استیل 304-A2 70-

جنس مهره

استیل 304-A2 70-

تعداد وجه مهره

6-

استاندارد پیچ

DIN-

کلاس استاندارد

DIN933-DIN934-

استاندارد مهره

DIN-

روش تولید پیچ

فورج گرم-

نوع گردش پیچ

راست گرد-

نوع پیچ برحسب نیاز به مهره

پیچ مهره دار-

نوع عملکرد پیچ

سفت کننده-

نوع رزوه پیچ

تمام رزوه-

گروه رنگی

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-