استاد بولت استینلس استیل 304 STUD BOLT S.S با دو مهره A2-70

مدل

پيچ تمام رزوه دو سر مهره-

نوع پیچ

بلت- اسکرو-

نوع مهره

شش گوش-

نوع پیچ بر حسب سر پیچ

استاد بلت/استد بولت-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

جنس پیچ

A2-70-304 S.S-

جنس مهره

A2-70-304 S.S-

پيچ تمام رزوه دو سر مهره-

بلت- اسکرو-

شش گوش-

استاد بلت/استد بولت-

چند ضلعی-

A2-70-304 S.S-

A2-70-304 S.S-

6-

ASTM-

ASTM-

فورج گرم-

راست گرد-

ساده-

سفت کننده-

عرض بلند-

تمام رزوه-

سهولت در برقراری اتصال ما بین دو یا چند بخش-

نقره ای-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

-

-

مدل

پيچ تمام رزوه دو سر مهره-

نوع پیچ

بلت- اسکرو-

نوع مهره

شش گوش-

نوع پیچ بر حسب سر پیچ

استاد بلت/استد بولت-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

جنس پیچ

A2-70-304 S.S-

جنس مهره

A2-70-304 S.S-

تعداد وجه مهره

6-

استاندارد پیچ

ASTM-

استاندارد مهره

ASTM-

روش تولید پیچ

فورج گرم-

نوع گردش پیچ

راست گرد-

نوع پیچ برحسب نیاز به مهره

ساده-

نوع عملکرد پیچ

سفت کننده-

نوع عرض مهره

عرض بلند-

نوع رزوه پیچ

تمام رزوه-

ویژگی

سهولت در برقراری اتصال ما بین دو یا چند بخش-

گروه رنگی

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-