استاد بولت استینلس استیل 304 STUD BOLT S.S با دو مهره A2-70

مدل

پيچ تمام رزوه دو سر مهره-

نوع پیچ

اسکرو (پیچی)- از یك طرف رزوه شده-

نوع مهره

6 ضلعی-

نوع پیچ بر حسب سر پیچ

استاد بلت/استد بولت-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

توان ورودی (W)

A2-70-304 S.S-

جنس مهره

A2-70-304 S.S-

پيچ تمام رزوه دو سر مهره-

اسکرو (پیچی)- از یك طرف رزوه شده-

6 ضلعی-

استاد بلت/استد بولت-

چند ضلعی-

A2-70-304 S.S-

A2-70-304 S.S-

6-

ASTM-

ASTM-

فورج گرم-

راست گرد-

ساده(قابلیت )-

سفت کننده(تاسیسات)-

عرض بلند-

تمام رزوه-

سهولت در برقراری اتصال ما بین دو یا چند بخش-

نقره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

pict277632100001880221200001 pic304515210001 13-

مدل

پيچ تمام رزوه دو سر مهره-

نوع پیچ

اسکرو (پیچی)- از یك طرف رزوه شده-

نوع مهره

6 ضلعی-

نوع پیچ بر حسب سر پیچ

استاد بلت/استد بولت-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

توان ورودی (W)

A2-70-304 S.S-

جنس مهره

A2-70-304 S.S-

تعداد وجه مهره

6-

استاندارد پیچ

ASTM-

استاندارد مهره

ASTM-

روش تولید پیچ

فورج گرم-

نوع گردش پیچ

راست گرد-

نوع پیچ برحسب نیاز به مهره

ساده(قابلیت )-

نوع عملکرد پیچ

سفت کننده(تاسیسات)-

نوع عرض مهره

عرض بلند-

نوع رزوه پیچ

تمام رزوه-

ویژگی ها

سهولت در برقراری اتصال ما بین دو یا چند بخش-

گروه رنگی

نقره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

عکس اورجینال

pict277632100001880221200001 pic304515210001 13-