ماشین بولت MACHIN BOLT 8.8

نوع مهره

شش گوش-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

جنس پیچ

فولادی-

جنس مهره

فولادی-

تعداد وجه مهره

6-

روش تولید پیچ

فورج گرم-

نوع گردش پیچ

راست گرد-

نوع پیچ برحسب نیاز به مهره

خودکار-

نوع مهره

شش گوش-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

جنس پیچ

فولادی-

جنس مهره

فولادی-

تعداد وجه مهره

6-

روش تولید پیچ

فورج گرم-

نوع گردش پیچ

راست گرد-

نوع پیچ برحسب نیاز به مهره

خودکار-

نوع رزوه پیچ

نیم رزوه-

گروه رنگی

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

شش گوش-

چند ضلعی-

فولادی-

فولادی-

6-

فورج گرم-

راست گرد-

خودکار-

نیم رزوه-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-