درپوش فورج دنده کلاس 6000 PLUG FORGED A105 SCRD 6000#

مدل درپوش گرد

هگز هد پلاگ hex head plug-

برند درپوش گرد

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

هگز هد پلاگ hex head plug-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

رنگ تیره-

-

-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

6000-

-

مدل درپوش گرد

هگز هد پلاگ hex head plug-

برند درپوش گرد

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع درپوش گرد

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

6000-

عکس اورجینال

-