درپوش فورج دنده کلاس 6000 PLUG FORGED A105 SCRD 6000#

مدل

هگز هد پلاگ hex head plug-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

لایه نهایی

رنگ تیره-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

هگز هد پلاگ hex head plug-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

رنگ تیره-

روز-

هفته-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

رزوه دار-

6000-

pict576632100001342021200001 pic554235210001 13-

مدل

هگز هد پلاگ hex head plug-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

لایه نهایی

رنگ تیره-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

رزوه دار-

کلاس فلنج

6000-

عکس اورجینال

pict576632100001342021200001 pic554235210001 13-