درپوش انتهایی پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

رزوه دار-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-

رزوه دار-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

pict287632100001332221200001 pic453515210001 13-

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

رزوه دار-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict287632100001332221200001 pic453515210001 13-