درپوش دنده گالوانیزه مارک مک PLUG HOT - DIP GALVANIZED

مدل

پلاگ رودنده گالوانيزه-

برند

مك چين MECH-

رابط

آقا-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

لایه نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

پلاگ رودنده گالوانيزه-

مك چين MECH-

آقا-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

آهن - آهن چکشخوار- گالوانیزه-

رزوه دار-

DIN(آلمان)-

pict128632100001619221200001 pic904515210001 13-

مدل

پلاگ رودنده گالوانيزه-

برند

مك چين MECH-

رابط

آقا-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

لایه نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

جنس

آهن - آهن چکشخوار- گالوانیزه-

اتصال

رزوه دار-

استاندارد

DIN(آلمان)-

عکس اورجینال

pict128632100001619221200001 pic904515210001 13-