درپوش دنده گالوانیزه مارک مک PLUG HOT - DIP GALVANIZED

مدل درپوش گرد

پلاگ رودنده گالوانيزه-

برند درپوش گرد

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

نری-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

پلاگ رودنده گالوانيزه-

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

نری-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

-

چدن- گالوانیزه- چدن- آهن چکشخوار-

رزوه ای- رزوه ای-

DIN-

-

مدل درپوش گرد

پلاگ رودنده گالوانيزه-

برند درپوش گرد

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

نری-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

جنس

چدن- گالوانیزه- چدن- آهن چکشخوار-

نوع اتصال

رزوه ای- رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-