درپوش دنده گالوانیزه PLUG HOT - DIP GALVANIZED

مدل درپوش گرد

پلاگ رودنده گالوانيزه-

برند درپوش گرد

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

نری-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز
-

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل درپوش گرد

پلاگ رودنده گالوانيزه-

برند درپوش گرد

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

نری-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه- چدن- آهن چکشخوار-

نوع اتصال

رزوه ای- رزوه ای-

استاندارد

DIN-