زانویی چپقی 90 درجه گالوانیزه دنده مارک مک Hot Dip Galvanized MF ELBOW

مدل

زانو روپيچ توپيچ ٩٠درجه MF-

برند

مك چين MECH-

رابط

آقا- خانم-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

لایه نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

زانو روپيچ توپيچ ٩٠درجه MF-

مك چين MECH-

آقا- خانم-

1/2-4 ساکت-

گالوانیزه داغ-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

آهن - گالوانیزه-

رزوه دار-

DIN(آلمان)-

مساوی-

pict714772100001969084200001 pic083880310001 13-

مدل

زانو روپيچ توپيچ ٩٠درجه MF-

برند

مك چين MECH-

رابط

آقا- خانم-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

لایه نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

جنس

آهن - گالوانیزه-

اتصال

رزوه دار-

استاندارد

DIN(آلمان)-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict714772100001969084200001 pic083880310001 13-