مهره ماسوره گالوانیزه دنده مارک مک UNION HOT - DIP GALVANIZED

مدل

یونیون -

برند

مك چين MECH-

رابط

خانم-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

لایه نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

یونیون -

مك چين MECH-

خانم-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

آهن -

رزوه دار-

مساوی-

pict428632100001869221200001 pic314515210001 13-

مدل

یونیون -

برند

مك چين MECH-

رابط

خانم-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

لایه نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

جنس

آهن -

اتصال

رزوه دار-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict428632100001869221200001 pic314515210001 13-