مهره ماسوره گالوانیزه دنده مارک مک UNION HOT - DIP GALVANIZED

مدل مهره و ماسوره

یونیون -

برند مهره و ماسوره

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

یونیون -

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

مادگی-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

چدن-

رزوه ای-

مساوی-

-

مدل مهره و ماسوره

یونیون -

برند مهره و ماسوره

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-