زانو 45 درجه دنده گالوانیزه مارک مک ELBOW 45 HOT - DIP GALVANIZED

مدل زانویی 45 درجه

زانويي گالوانيزه گرم رزوهاي-

برند زانویی 45 درجه

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

زانويي گالوانيزه گرم رزوهاي-

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

مادگی-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

-

چدن- گالوانیزه-

رزوه ای-

DIN-

مساوی-

-

مدل زانویی 45 درجه

زانويي گالوانيزه گرم رزوهاي-

برند زانویی 45 درجه

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-