سه راه گالوانیزه گرم دنده TEE HOT - DIP GALVANIZED

مدل سه راه

سه راهي مساوي-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

سه راهي مساوي-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

چدن- گالوانیزه-

رزوه ای-

DIN-

-

مدل سه راه

سه راهي مساوي-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-