زانو 90 درجه دنده گالوانیزه ELBOW 90 HOT - DIP GALVANIZED

مدل زانویی 90 درجه

زانويي گالوانيزه گرم رزوه اي-

برند زانویی 90 درجه

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز
-

زانويي گالوانيزه گرم رزوه اي-

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

چدن- گالوانیزه-

رزوه ای-

DIN-

مساوی-

-

مدل زانویی 90 درجه

زانويي گالوانيزه گرم رزوه اي-

برند زانویی 90 درجه

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-