زانو 90 درجه دنده گالوانیزه مارک مک ELBOW 90 HOT - DIP GALVANIZED

مدل

زانويي گالوانيزه گرم رزوه اي-

برند

مك چين MECH-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

لایه نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

زانويي گالوانيزه گرم رزوه اي-

مك چين MECH-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

آهن - گالوانیزه-

رزوه دار-

DIN(آلمان)-

مساوی-

pict818632100001568221200001 pic604515210001 13-

مدل

زانويي گالوانيزه گرم رزوه اي-

برند

مك چين MECH-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

لایه نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

جنس

آهن - گالوانیزه-

اتصال

رزوه دار-

استاندارد

DIN(آلمان)-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict818632100001568221200001 pic604515210001 13-