فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 900# A105 SOCKET WELD FLANGE RF

برند فلنج ساکت ولد

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

900-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته- صفحه اتصال رینگی-

جنس فلنج

فولادی- کربن استیل-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

900-

1/2 - 3-

سطح برجسته- صفحه اتصال رینگی-

فولادی- کربن استیل-

هم مرکز-

از یك طرف رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

برند فلنج ساکت ولد

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

900-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته- صفحه اتصال رینگی-

جنس فلنج

فولادی- کربن استیل-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

از یك طرف رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-