بوشینگ فورج دنده کلاس 6000 BUSHING FORGED A105 SCRD 6000#

مدل بوشن

روپیچ توپیچ-

برند بوشن

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

رنج جدول

1/8-2 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز
-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز
-

دانلود کاتالوگ

روپیچ توپیچ-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

1/8-2 ساکت-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

-

مدل بوشن

روپیچ توپیچ-

برند بوشن

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

رنج جدول

1/8-2 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

عکس اورجینال

-