بوشینگ فورج دنده کلاس 6000 BUSHING FORGED A105 SCRD 6000#

مدل

روپیچ توپیچ-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

رنج جدول

1/8-2 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

روپیچ توپیچ-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

1/8-2 ساکت-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

رزوه دار-

pict066632100001289911200001 pic634235210001 13-

مدل

روپیچ توپیچ-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

رنج جدول

1/8-2 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

رزوه دار-

عکس اورجینال

pict066632100001289911200001 pic634235210001 13-