زانو 45 درجه استنلس استیل رده 40 جوشی ELBOW 45D STAINLESS STEEL SCH 40S BW A403 WP 316

مدل زانویی 45 درجه

زانو مانیسمان 45 درجه استیل - اتصالات استنلس استیل -

برند زانویی 45 درجه

ارنیفیتینگ-Erne Fittings-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدل زانویی 45 درجه

زانو مانیسمان 45 درجه استیل - اتصالات استنلس استیل -

برند زانویی 45 درجه

ارنیفیتینگ-Erne Fittings-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

زانو مانیسمان 45 درجه استیل - اتصالات استنلس استیل -

ارنیفیتینگ-Erne Fittings-

شعاع بلند-

A403-

جوشی-

-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

40s-

مساوی-

-