لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل استنلس استیل بدون درز رده 10 جوشی 316 REDUCER CON STAINLESS STEEL SCH 10S BW A403 WP 316

مدل تبدیل

ردیوسر مانیسمان استیل-

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

عکس اورجینال

-

نام تبدیل نوع تبدیل جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 3/4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 669000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 1 اینچ به فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 819000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 1/4 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1119000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 1/2 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1269000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1399000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 1/2 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 2249000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 3 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 3299000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 4499000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 5 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 9699000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 6 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی درز دار 10s ریال 10999000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 8 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 13999000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 10 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 37499000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 12 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 66999000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 14 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 16 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 18 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 20 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 24 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate

مدل تبدیل

ردیوسر مانیسمان استیل-

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

عکس اورجینال

-

ردیوسر مانیسمان استیل-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

10s-

-