لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل استنلس استیل بدون درز رده 40 جوشی 316 REDUCER CON STAINLESS STEEL SCH 40S BW A403 WP 316

مدل تبدیل

ردیوسر مانیسمان استیل -

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

عکس اورجینال

-

نام تبدیل نوع تبدیل جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 3/4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 819000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 969000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1/4 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1269000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1/2 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1249000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1799000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1/2 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 2999000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 3 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 3749000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 5199000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 12699000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 14199000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 8 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 22499000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 10 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 44999000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 12 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 81999000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 14 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 16 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 18 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 20 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 جوشی مانیسمان رده 40 سایز 24 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate
تبدیل 11/2*3 اینچ بدون درز رده 40 جوشی 316 جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate
تبدیل 2*3 اینچ بدون درز رده 40 جوشی 316 جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate
تبدیل 21/2*3 اینچ بدون درز رده 40 جوشی 316 جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate

مدل تبدیل

ردیوسر مانیسمان استیل -

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

عکس اورجینال

-

ردیوسر مانیسمان استیل -

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

40s-

-