لوگوی تاسیسات نفت و گاز

کپ درپوش استنلس استیل رده 10 جوشی CAP STAINLESS STEEL SCH 10S BW A403 WP 316

مدل کپ

کپ جوشی استیل -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام کپ نوع کپ جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) قیمت تاریخ به روزرسانی
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1/2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 519000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 3/4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 669000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 549000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1/4 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1119000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1/2 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1099000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1399000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1/2 2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 2199000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 3 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 2599000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 3999000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 5 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 6499000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 6 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 7999000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 8 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی 10s ریال 17999000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 10اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 3699000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 12 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 51999000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 14 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 16 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 18 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 20 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 22 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 24 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 26 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 28 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 30 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال -1000 @Updatedate

مدل کپ

کپ جوشی استیل -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

کپ جوشی استیل -

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-