لوگوی تاسیسات نفت و گاز

کپ درپوش استنلس استیل رده 40 جوشی CAP STAINLESS STEEL SCH 40S BW A403 WP 316

مدل کپ

کپ جوشی استیل 316-

آلیاژ

A403-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع کپ

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

عکس اورجینال

-

نام کپ نوع کپ جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) قیمت تاریخ به روزرسانی
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 669000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 3/4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 819000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 969000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 11/4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 849000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/2 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1419000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1799000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/2 2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 3299000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 3 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 3749000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 5199000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 5 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 10499000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 6 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 12499000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 8 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 21999000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 10 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 47999000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 12 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 66999000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 14 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 16 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 18 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 20 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 24 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال -1000 @Updatedate

مدل کپ

کپ جوشی استیل 316-

آلیاژ

A403-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع کپ

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

عکس اورجینال

-

کپ جوشی استیل 316-

A403-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

40-

-