لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل غیر هم مركز استنلس استیل بدون درز رده 40 جوشی 316 REDUCER ECC SS SCH 40S BW A403 WP 316

مدل تبدیل

تبدیل کج استیل مانیسمان-

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

نام تبدیل نوع تبدیل جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 3/4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 949000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1099000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 1/4 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1449000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 1/2 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1599000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1999000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 1/2 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 3399000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 3 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 4249000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 5899000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 5 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 14399000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 6 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 15999000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 8 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 25499000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 10 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 50999000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 12 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 89999000 @Updatedate

مدل تبدیل

تبدیل کج استیل مانیسمان-

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

تبدیل کج استیل مانیسمان-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

هفته-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

40s-

کاهنده-

-