واشر آببندی گسکت کلینگریت آزبست تخت کلاس 600 GASKET FLAT 600#

مدل

گسکیت آزبست بدون سیم 3 میل-

نوع

بی سیم(اتصال)-

کاربرد

نفت وگاز-

گروه رنگی

قرمز-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

گسکیت آزبست بدون سیم 3 میل-

بی سیم(اتصال)-

نفت وگاز-

قرمز-

روز-

روز-

pict707632100001538021200001 pic730335210001 13-

مدل

گسکیت آزبست بدون سیم 3 میل-

نوع

بی سیم(اتصال)-

کاربرد

نفت وگاز-

گروه رنگی

قرمز-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict707632100001538021200001 pic730335210001 13-