واشر آببندی گسکت کلینگریت آزبست تخت کلاس 600 GASKET FLAT 600#

مدل گسکت

گسکیت آزبست بدون سیم 3 میل-

نوع گسکت

بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز-

گروه رنگی

قرمز-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز
-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز
-

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل گسکت

گسکیت آزبست بدون سیم 3 میل-

نوع گسکت

بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز-

گروه رنگی

قرمز-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-