واشر آببندی گسکت فلت کلینگریت گرینگریت , آزبست کلاس 150 GASKET FLAT 150#

مدل گسکت

'گسکت-

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدل گسکت

'گسکت-

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

'گسکت-

سیم دار- بدون سیم-

نفت وگاز-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-